• Μετατροπή σε english
  • Γλώσσα: Greek

Χώρα

ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα

Υπόμνημα

 
smart
 
fair
 
improvable
 
troublesome
 
bad
Σημαντικό εμπόδιο

Database Help

source site Segments

Processes

Steps

Barriers

Indicators

Compare Results

Τελευταία ενημέρωση: 13.05.2014

Εθνικό Σημείο Επαφής: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) - Στέλιος Ψωμάς
(spsomas(at)otenet.gr, info(at)helapco.gr)

Από 1-7-2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων (<10 kWp) στον οικιακό τομέα. ... (Unhide text)
 
Για την ένταξη στο καθεστώς κινήτρων όταν εγκαθιστά κανείς μικρά οικιακά συστήματα (<10 kW), πρέπει μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μόνες εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι η τοπική υπηρεσία του διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και η ΔΕΗ (ή άλλος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας) με την οποία υπογράφεται και η "σύμβαση συμψηφισμού". Από τον χειμώνα του 2011, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δεν επιτρέπεται σε στέγες διατηρητέων κτιρίων.

 
Χρόνος Αναμονής
 
Active time
Ο χρόνος αναμονής αποτελεί κατά μέσο όρο το 90% του συνολικού χρόνου ανάπτυξης του έργου
 
Το 82% του συνολικού χρόνου αναμονής αφορά στην προσφορά όρων σύνδεσης και τη διασύνδεση

 
Νομικές-Διοικητικές Εργασιακές Απαιτήσεις
 
Μη Νομικές-Διοικητικές Εργασιακές απαιτήσεις
Οι εργασιακές απαιτήσεις για τη νομική-διοικητική διεκπεραίωση αποτελούν περίπου το 20% των συνολικών εργασιακών απαιτήσεων του έργου

 
Legal-administrative costs
 
Other costs
Οι νομικές-διοικητικές απαιτήσεις καλύπτουν κατά μέσο όρο το 53% του συνολικού κόστους ανάπτυξης (εκτός εξοπλισμού)
 
Το κόστος για τη διασύνδεση αποτελεί κατά μέσο όρο το 46% του συνολικού κόστους (εκτός εξοπλισμού). Το κόστος του μετρητή είναι υψηλό και μπορεί να μειωθεί σημαντικά